Menu

Rozmowa z prorektorem Uniwersytetu Rzeszowskiego

Rozmowa z Prof. UR dr hab. Wojciechem Walatem na temat rozpoczęcia nowego roku  akademickiego.